Θεσσαλονίκη: +(30) 2310252733   |  Βέροια: +(30) 2331022590

Αισθητική Δερματολογία

Σύγχρονο Δερματολογικό Ιατρείο με σκοπό την παροχή Κλινικών και Αισθητικών Υπηρεσιών.

Email: info@mediderma.gr
Θεσσαλονίκη: +(30) 2310252733
Βέροια: +(30) 2331022590